مسابقات قهرمان كشوري استان يزد 22 بهمن سال 1393

url
مسابقات دو جانبه ایران و بلغارستان 21 تا 27 مرداد
June 20, 2015

مسابقات قهرمان كشوري استان يزد 22 بهمن سال 1393

20150211_094956

مسابقات قهرماني سبك جنگاوران با حضور 198 شركت كننده از 10 استان در رده سني نوجوانان , جوانان و بزرگسالان شامل مسابقات نيمه آزاد و فرم به تاريخ 23 لغايت 24 بهمن در استان يزد برگزار گرديد.

آقايان عليرضا عرب بهارلو رئيس كميته فني , آقاي ايوب مرادي رئيس كميته مسابقات و آقاي محمد جواد رضايي نژاد نماينده استان يزد و مسئول برگزاري مسابقات به همراه تيم اجرايي استان مسئوليت برگزاري اين دوره از مسابقات را به عهده داشتند.

اين دوره از مسابقات با حضور استاد فيروز حبيب پور رئيس شوراي عالي پيشكسوتان و كارشناس خبره فدراسيون كونگ فو برگزار گرديد.

عکس های مسابقات

Comments are closed.