استاد فیروز حبیب پور

بنیانگذار و رئیس سبک

استاد فیروز حبیب پور از چهره های نامدار ورزش ایران و بنیانگذار سبک جنگاوران در ایران می باشند .

آموزش دفاع شخصی و سلاح سرد و اجرای بن کن ( نفوذ بر اجسام سخت ) توسط ایشان پایه گذاری و اجرا گردیده است و با شروع انقلاب اسلامی آموزش دوره های پیشرفته دفاع شخصی به یگانهای نظامی و انتظامی ایران بر عهده ایشان بوده است . تلاش ایشان جهت تاسیس فدراسیون کونگ فو بر همگان واضح و مبرهن است و همکاری ایشان با ریاست فدراسیون کونگ فو در بدو تاسیس بسیار موثر و مفید واقع گردیده است .

استاد حبیب پور به عنوان رئیس کمیته فنی فدراسیون کونگ فو – رئیس پیش کسوتان و ریاست انجمن تخصصی شالبندان مشکی کونگ فو تو آ در عرصه ورزشی کونگ فو مشغول فعالیت بوده که حاصل سالها تلاش ایشان دریافت دان 10 سبک کونگ فو می باشد .

استاد حبیب پور در سال 2002 بنا به دعوت استاد AUVO niiniketo طی سفر به کشور فنلاند با سبک هوکوتوریو آشنا گردید و از آن سال به بعد مشغول آموزش سبک هوکوتوریو جوجیتسو در ایران می باشند .