جنگاوران ایران

اخبار , مسابقات , آزمون ها و رویدادها

مسابقات قهرمان کشوری بانوان

27 الی 29 بهمن ماه 1401 مشهد

مسابقات قهرمان کشوری آقایان

3 الی 5 اسفند شیراز

آزمون دان 1 الی 7 ویژه آقایان

تیر ماه 1401 استان فارس