درباره جنگاوران

تاریخچه جنگاوران

جنگاوران نامی آشنا برای پيشکسوتان و افرادی ميباشد که از سال 1349 تا 1358 مشغول به آموزش آن بوده اند. بنيانگذاری و تاسيس کميته جنگاوران کونگ فو از سال 1349 در مکان باشگاه سرباز با حضور اساتيد برجسته و مربِيانی که به منظور يادگيری وآموزش وتوسعه اين سبک به گرد هم آمده بودند برگزارميشده است که اعضاء آن آقايان استاد فيروز حبيب پور, هوشنگ حبيب پور , داداشی , مسعودبرهانی , کامران بحری , هادی مينائي , هادی خِياط باشی ,قهرمان فريادشيراد , علی طلوعی , صياد, محمد معصومی وحسين مردی فعاليت داشته اند.

جنگاوران

کميته جنگاوران تا سال 1358 به منظور تکميل هنر رزمی کونگ فوتوآ فعاليت گسترده ای داشته است اما با انحلال کونگ فو در ايران اين سبک توسط استاد فيروز حبيب پور فقط در ارگانهای نظامی و انتظامی کشور توسعه يافته است ودر سال 1365 که به عنوان جنگاوران کونگ فو به طور رسمی در باشگاه شهيد بهشتی خيابان جمهوری جايگاه خود را در ميان سبکهای رزمی کشورباز نموده است .

امروز که به ياری خداوند و تلاش بی وقفه مسئولين و اساتيد پيشکسوت اين رشته درجايگاه اصلی خود قرار گرفته است و فدراسيون مستقلی دارد اين نياز احساس ميشود که جنگاوران به عنوان تکميل کننده سبک کونگ فو بار ديگر فعاليت خود را از سر گيرد و تمامی اساتيد و مربيان به آموزش اين فنون روی آورده و در جهت انتقال آن به علاقه مندان کونگ فو مبادرت ورزند.

jangavaran

جنگاوران چيست

جنگاوران هنر رزمی کونگ فو ميباشد که هنر آموز در اين سبک مياموزد که چگونه در مقابل حمله حريف موفق به دفع حمله و در نهايت بر حريف خود غالب گردد . در اين سبک سعی بر اين است که هنر آموز در پايان اين دورها بتواند در مقابل هر نوع سلاح سرد وگرم و درگيريهای فيزيکی با مهاجم نه تنها آسيب نبيند بلکه با کمترين آسيب به مهاجم بتواند حمله را دفع و مهاجم را در کنترل خود داشته باشد .

بايد به اين نکته توجه داشت که هدف در اين سبک آموزش دفاعی مد نظر ميباشد چرا که بر خلاف نام جنگاوری ما بنا نداريم که آغاز کننده جنگ و درگيری باشيم که اين عمل با روحيه ورزشکاری و اساس نامه جنگاوران کونگ فو منافات دارد . ما هنر رزم می آموزيم که در راه صلح و دوستی بکار بريم نه چيز ديگر اصول آموزش جنگاوران برای جنگ نيست بلکه برای بدست آوردن قدرت است . قدرت به انسان آرامش ميدهد و آرامش صلح بوجود می آورد .از اينرو اين سبک متمرکز به آموزش دفاع شخصی و دفاع هر نوع اسلحه سرد وگرم و مبارزات آزاد و نیمه آزاد می باشد.

jangavaran iran