ریاست سبک

استاد علی طاهرنژاد

نایب رئیس سبک
استاد علی طاهرنژاد

استاد علی طاهرنژاد فعالیتهای رزمی و ورزشی خود را از 6 سالگی زیر نظر استاد فیروز حبیب پور آغاز نمودند وی از سال 1363 با فراگیری فنون دفاع شخصی در سیستم جنگاوران کونگ فو به همراه استاد فیروز حبیب پور و به عنوان کمک مربی مشغول آموزش به یگانهای نظامی و انتظامی ایران شدند و سپس موفق به کسب مهارت در سبکهای کونگ فو- کیک بوکس – جوجیتسو و کوبودو گردید.

استاد در سال 2002  بنا به دعوت  استاد AUVO  به همراهی جمعی  از اساتید  از جمله استاد فیروز حبیب پور به کشور فنلاند عزیمت نمودندو پس از آشنایی با سبک هوکوتوریو و کسب نمایندگی این سبک در ایران مشغول آموزش فن فوق گردیدند و هم اکنون عضوی از خانواده جهانی این سبک به شمارمی آید

در سال 2003 بنا به دعوت استاد ریچارد موریس از انگلستان و ارلیک کارلسون از کشور سوئد به این کشور عزیمت نموده و دانش خود را در زمینه فنون دفاع شخصی توسعه داده است .

سرپرستی 18 تیم اعزامی مربیان به اروپا و شرکت در 3 دوره تورنمت بین المللی از جدیت و علاقه ایشان به توسعه سبک در کشور می باشد .

عناوین و سمت های اجرائی ایشان
 • نایب رئیس کمیته جنگاوران کونگ فو
 • نایب رئیس سبک کامبت جوجیتسو ایران
 • عضو هیئت رئیسه و کمیته فنی کوبودو
 • عضوهیئت مدیره و کمیته فنی انجمن شالبندان مشکی کونگ فو توآ
 • دارای مدرک شالبند مشکی دان 8 و مربیگری درجه یک سبک
 • مدیر روابط بین الملل انجمن شالبندان مشکی کونگ فو توآ
 • عضو انجمن جهانی مربیان هوکوتوریو جوجیتسو
 • عضو هیئت رئیسه و کمیته فنی جنگاوران کونگ فو
 • دبیر سبک بین المللی جوجیتسو webs  از انگلستان
 • کارشناس تربیت بدنی و دبیر هوکوتوریو جوجیتسو ایران
 • دارای مدرک کمربند مشکی دان 7 جوجیتسو