ریاست سبک

استاد فیروز حبیب پور

بنیانگذار و رئیس سبک

استاد فیروز حبیب پور از چهره های نامدار ورزش ایران و بنیانگذار سبک جنگاوران در ایران می باشند.

آموزش دفاع شخصی و سلاح سرد و اجرای بن کن ( نفوذ بر اجسام سخت ) توسط ایشان پایه گذاری و اجرا گردیده است و با شروع انقلاب اسلامی آموزش دوره های پیشرفته دفاع شخصی به یگانهای نظامی و انتظامی ایران بر عهده ایشان بوده است . تلاش ایشان جهت تاسیس فدراسیون کونگ فو بر همگان واضح و مبرهن است و همکاری ایشان با ریاست فدراسیون کونگ فو در بدو تاسیس بسیار موثر و مفید واقع گردیده است.

استاد حبیب پور به عنوان رئیس کمیته فنی فدراسیون کونگ فو – رئیس پیش کسوتان و ریاست انجمن تخصصی شالبندان مشکی کونگ فو تو آ در عرصه ورزشی کونگ فو مشغول فعالیت بوده که حاصل سالها تلاش ایشان دریافت دان 10 سبک کونگ فو می باشد.

استاد حبیب پور در سال 2002 بنا به دعوت استاد AUVO niiniketo طی سفر به کشور فنلاند با سبک هوکوتوریو آشنا گردید و از آن سال به بعد مشغول آموزش سبک هوکوتوریو جوجیتسو در ایران می باشند.

استاد فیروز حبیب پور
جنگاوران کونگ فو
فیروز حبیب پور
بنیانگذار جنگاوران